– Bilen må ha hatt litt fart

Politiet vet ennå lite om hvorfor en bil havnet i sjøen på Tasta lørdag. Faren er fortsatt så sterkt preget av ulykken at politiet ennå ikke har snakket med ham.