• Anders Minge

«Politikerne burde ta sin del av kuttene»

Hadde bystyret strammet litt inn på ytelsene politikerne bevilger seg selv, kunne vi ha unngått kutt i barnehage— og skolebudsjettet, sier Ingeborg Sanner (Rødt).