• Flere avvik ble oppdaget i forbindelse med en internrevisjon på Stavanger Legevakt.

Sterk kritikk mot Stavanger Legevakt

En internrevisjon ved Stavanger Legevakt har avdekket tre lovstridige avvik i driften.