Ambulansen i Stavanger blant landets beste

Helsetilsynet har avdekket at hver fjerde bilambulanse på veien ikke er bemannet i henhold til forskriftskravene, men i Stavanger hadde 14 av 15 ambulanser godkjent bemanning.