Skatt vest: «Skriv brev og gi dokumentasjon»

Skatt vest oppfordrer kvinnen i Lomliveien til å skrive brev der hun tar med opplysningene hun har om naboeiendommene.