• Tor Inge Jøssang

Fuglehotellet i Nordmarka

Sand fra Ryfylke nyttes av både sandvolley og sandsvaler. På Tau er det laget «fuglehotell».