• Raymond Johansen, Aps partisekretær sentralt, var i november i Stavanger for å mekle i striden mellom partiledelsen og bystyregruppen. Etter meklingsmøtet ble dette bildet tatt, og både partileder Ståle Johan Knutsen (til venstre) og bystyregruppens leder Cecilie Bjelland sa de skulle gjøre sitt for å få til et godt samarbeid. Men striden var ikke over. Nå prøver Johansen å klare opp i det mange mener er "stridens" kjerne, nemlig rolle/maktfordelingen mellom bystyregruppa og partistyret. Knut S. Vindfallet

Raymond Johansen måtte på banen igjen

Står partistyret over bystyregruppa? Cecilie Bjelland stiller spørsmål ved det og får langt på vei medhold fra Aps partisekretær Raymond Johansen.