Ubøe Soma på topp for Sp

Senterpartiet i Sola har valgt Jørund Ubøe Soma som sin listetopp. Partiet vil ha fokus på boligpriser og langsiktig arealvern.