• Her i Sømmevågen i Sola kan det komme egne felt for busser og tungtransport.

Fire felt fra Sola nesten til Randaberg

Veien mellom Sømmevågen ved flyplassen og E39 i Randaberg planlegges med fire felt store deler av strekningen. Ett felt i hver retning planlegges forbeholdt tungtransport og busser.