• Tor Inge Jøssang

Hjelmeland avslutter kommunegrensedebatt

Flertallet i Hjelmeland kommunestyre har vedtatt å sette strek for debatten om kommunestruktur.