Flyene går fremdeles

Innenriksflyene og helikoptrene til og fra Sola fortsetter å gå som normalt — i alle fall resten av kvelden.