Regner på klimakutt

Et biogassanlegg i den størrelsesorden som planlegges i Hå kan gi klimakuttpå vel 30.000 tonn CO2-ekvivalenter.