• Heidi Hjorteland

To generasjonar driv gard i lag

Det er nå over tre år sidan storgarden Øystad i Suldal blei seld for ni millionar kroner. Dei fire vaksne som driv garden i lag har ikkje angra eit sekund på kjøpet.