• Kannik-elever har bestemt seg for å streike mot stramme skolebudsjetter. Her fire elevrådsrepresentanter fra 8.klasse på Kannik. Fra v. Kristine Hawkes, Benjamin Bjørshol, Solveig Malmanger og Maren Øie. Knut S. Vindfallet

Nylund-foreldre utelukker ikke tiltak

– Under press har vi mot vår vilje gitt opplsutning til fremlagt budsjett, sier FAU-leder Alf Sevild.