• Staten tilbyr bøndene en jordbruksavtale med en økonomisk ramme på 750 millioner kroner, 1,1 milliard kroner mindre enn det bøndene krever. Odd Philstrøm

Tilbyr bøndene 750 millioner

Staten tilbyr bøndene 750 millioner kroner.