• Cornelius Munkvik

Bønder aksjonerer med rundballer

13 lokale bondelag fra Stavanger i nord til Hå i sør markerer på sin egen måte at jordbruksoppgjøret er i gang.