• Anders Minge

Lite bordvers igjen i Ryfylke

Bordversets stilling er sterkt svekka i Ryfylke-kommunane. I Finnøy har dei til og med kutta ut mat til kommunestyrerepresentantane. I Kvitsøy er det berre frukt og kjeks å få. På Hjelmeland og Rennesøy er det mat, men ikkje bordvers.