• May Britt Salvesen

Kjenner du denne?

Da May Britt Salvesen og venninnen var på vei til Sauda for å besøke slekt, sto denne hannhunden midt i veien. Venninnene hadde ikke hjerte til å kjøre videre.