• Jone Laugaland

Advokat bygde «slott» i Ryfylke

Det går alt gjetord om det nye gardshuset på Bandaberg på Ombo. Huset som nettopp er ferdig, har 45 rom fordelt på tre etasjar.