Hvorfor går vi ikke på museum?

I dagens Solstikk sitter Arnt Olav Klippenberg i Sommervogna og lurer på hvorfor vi aldri går på museum.