• Tor Inge Jøssang

Forundret over negativ ordfører

Fylkespolitiker Odd Arild Kvaløy er overrasket over at ordfører Helge Steinsvåg i Strand er negativ til forslaget om å rassikre Tysdalsvatnet med et lokalt spleiselag.