Flere blir nattklubb

Ordningen med kulturbevilling avgår ved døden 30. juni. Daglig leder Tom H. Brekke sier at Checkpoint Charlie vil søke om nattklubbevilling.