Søket gjenopptatt etter 83-åring

Forholdene for dykkerne har vært vanskelige, men bedret seg tirsdag.