• Scanpix

Mattilsynet venter med blåtungevaksine

Mattilsynet anser ikke vaksinering mot blåtunge som et aktuelt tiltak på nåværende tidspunkt.