• Elisa, 24 år, ser ingen annen framtid enn tigging i Stavanger.

- Ingen mafia, ingen bakmenn

— Vi tilhører ingen mafia, det er ingen bakmann. Vi har selv valgt å tigge i Stavanger. Det vi tjener er våre egne penger, sier rumenerne Elisa (24) og Tarzan (35).