Regnskapsfører dømt for svindel

Ved gjentatte anledninger fakturerte regnskapsføreren en av regnskapsbyråets kunder uten at det var utført arbeid i henhold til fakturaen.