• Etter planen skal åtte heldøgnsplasser i Klepps nye sykehjem, Sirkelen, tas i bruk 1. januar 2012. 1. mai samme år skal om mulig 40 nye plasser tas i bruk. Åtte av disse er helt nye plasser. 32 overføres fra Kleppheimen. Cornelius Munkvik

Sykehjemskabalen er lagt

Formannskapet i Klepp applauderte administrasjonens forslag om å tilby Sandnes sykehjemsplasser i Kleppheimen. Plassene i det splitter nye sykehjemmet Sirkelen forbeholdes Klepps innbyggere.