Fengsel for rekneskapsførar

Ein rekneskapsførar frå Eigersund må i fengsel etter å ha gjort underslag, og drive rekneskapsverksemd utan autorisasjon.