• Fagdirektør Sverre Uhlving ved SUS mener det er i tidligste laget å rangere sykehusene etter ventetid.

SUS en vinner på kort ventetid

Pasienter med lunge— og brystkreft må vente dobbelt så lenge på behandling ved Haukeland som ved SUS.