Ungutter koblet til innbruddsraid og biltyverier

Barnevernet er koblet inn i saken.