• Et unikt skue i en norsk rettssal: Fem polititjenestemenn saksøkt i enprivat straffesak. Fra venstre, deres forsvarer, Tolle Stabell, politimester Hans Vik, Bjørn Andersen, John Arild Jåsund,Erik Westfield Rand og tidligere politiadvokat Gro Stangeland. Jon Ingemundsen

Ottesen tapte mot politiet

Kona til innsidetiltalte Fred A. Ingebrigtsen fikk ikke Stavanger tingrett med på at hun ble ulovlig telefonavlyttet.