• Enheten med fire omsorgsleiligheter er fullstendig utbrent. Til venstre i bildet ser vi litt av verandaen i enden av den ene avdelingen på sykehjemmet. Hans E. H. Jacobsen

Omsorgsboliger helt utbrent

Fire omsorgsboliger i Flekkefjord ble totalskadd i brann torsdag.