• Forsvarerne Helene Haugland (til venstre) og Anne Kroken argumenterte for at klientene deres ikke kunne innse at voldsutøvelsen kunne føre til døden. Den argumentasjonen kjøpte ikke retten. Fredrik Refvem

– De kunne innse dødsfølgen

De tiltalte hevdet under hovedforhandlingen at de ikke kunne dømmes for Jonny Andre Risviks dødsfall fordi de ikke kunne innse dødsfølgen. Retten er uenig.