• trafikklys_grannes002.jpg

Kun én bil per grønt lys

Bilistene på Nesbuveien må nå vente på grønt lys i rundkjøringen på vestsiden av E39. Og kun en om gangen får lov til å kjøre.