Påstand om 3 år og 6 måneders fengsel

Aktor Erik W. Rand legger ned påstand om at Einar Baardsen dømmes til tre år og seks måneders fengsel for grovt bedrageri og grovt underslag. Halve straffen skal ifølge aktor sones i fengsel, mens 21 måneder gjøres betinget.