• Resultatet av valget til bispedømmerådet blir klart 23. september.

Tellingen i gang for bispedømmerådet

Onsdag startet tellingen av stemmene for det nye bispedømmerådet i Stavanger.