Gjester ville ikke gå fra festen

Da husverten mente det var tid å ta kvelden, møtte han liten forståelse fra de siste tre gjestene.