Fylket sier nei til Kvadrat

Fylkesutvalget nedla tirsdag innsigelse mot planen om en storstilt utbygging av kjøpesenteret på Lura.