• Heidi Hjorteland Wigestrand

Iskjekt på Suldalsvatnet

Å gå på isen på Suldalsvatnet er ikkje noko ein kan gjera kvar vinter, men årets fimbulvinter har laga stålis frå Vikane og oppover mot Kolbeinstveit.