• Heidi Hjorteland Wigestrand

Snøkaos i Ryfylke

Det er ikkje berre Nord-Jæren som nesten har drukna i snø det siste døgnet.