Slått ned på Strandkaien

En kvinne og en mann ble slått ned på Strandkaien i Stavanger.