Feilskjær i anbud om skøytehall

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) mener at Sørmarka flerbrukshall IKS har brutt anbudsreglene.