Gandsfjord-bru ikke forutsetning for Vatne-utbygging

Sandnes-rådmannen åpner nå for at Vatne-området kan bygges ut med 10.000 innbyggere og 3000 arbeidsplasser før Gandsfjord-brua er på plass. Men da må flere sykle og ta bussen i framtiden.

Publisert: Publisert:

 • Viktor Klippen
  Journalist
iconDenne artikkelen er over 11 år gammel

Men Sandnes kommune vil ha fire felt på E39 til Hove.

Til nå har kommuneledelsen og politikerne i Sandnes vært samkjørte i et absolutt krav om Gandsfjord-bru før utbygging av en «halvstor norsk by» kan starte i Sandnes øst.

I et utkast til Masterplan for Sandnes øst som rådmannen nå sender ut til politikerne, er synet iallfall nyansert.

— Ja, vi kan kanskje starte å bygge ut uten Gandsfjord-bru, men vi må ha en sikkerhet for at brua kommer i neste omgang, sier plankoordinator i kommunen, Marco Zanussi.

Uenighet

Konkret blir det sagt at brua må være på plass før trinn to av utbyggingen starter, nemlig på Auestad og Skjørestad. Sviland er skissert å få tredje og fjerde bybanestopp og blir dermed utbyggingstrinn tre og fire.

Foto: Statens vegvesen

Marco Zanussi legger ikke skjul på at det er ulike syn i Sandnes kommune om når det er behov for fjordkryssing — og at han er skeptisk til å utsette den. Spørsmålet er hva som er realistiske mål for kollektivandel og gående/syklende. Kan andelen dobles fra i dag 23 prosent i Sandnes til om lag 50 prosent?

Masterplanen, som har et 40-årsperspektiv, viser til beregninger om at det ennå er en del ledig trafikkapasitet på riksvei 13 over Austrått. Problemet er at det ikke oppleves slik når bilister i neste omgang møter køer i kryssene, blant annet med E39. Følgelig er det utvidelse av Motorveien til fire felt fram til riksvei 13 på Hove som nevnes først i listen over viktige veitiltak. Et annet kortsiktig tiltak er sammenhengende kollektivfelt fra Vatne til sentrum.

Vatne først

Vatne-området som første utbyggingstrinn omfatter inntil 10.000 nye boliger på felt langs riksvei 13, i Vatneli og på Auestad ved fylkesvei 315 mot Sviland. I tillegg er det planlagt et næringsområde som er like stort som Luras (450 dekar) på det flate partiet av Vatne.

Her ser Sandnes kommune for seg 3000 arbeidsplasser fordelt på et bydelssenter med handel og tjenester for hele Sandnes øst og på et regionalt næringsområde med «høy urbaniseringsgrad», altså kontorarbeidsplasser tilknyttet godt kollektivtilbud. Videregående skole er også nevnt.

 • Når kan utbyggingen starte på Vatne?
 • Ti år går veldig fort. Jeg skulle tro at det går enda lengre tid, svarer Marco Zanussi. Men det er en klar ambisjon å få inn hele Vatne-området som utbyggingsområde når kommuneplanen skal justeres fra 2011. Veivalg

Dette står i sterk kontrast til bøndene på Vatne, som ønsker å bevare all jorda. En annen konflikt som Sandnes kommune ventelig må ta, er at planlagte veiomlegginger og bybane til Sviland går over et våtmarksområde vest for Vatneleiren og Grunningen.

Kommuneplankomiteen skal diskutere den høyst foreløpige Masterplanen for Sandnes øst 4. mai, «foreløpig» fordi den mangler vesentlige kapitler og konklusjoner. Problemet er at bybaneutredningen (Konseptvalgsutredning for transportsystemer på Nord-Jæren) er utsatt til august. Derfor vil heller ikke Sandnes kommune sende masterplanen ut på høring før i september.

Publisert:

Les også

 1. Er Sandnes øst et blindspor for regionen?

 2. Vatnekrossen sju minutter fra Forus

 3. Skal det bo 30.000 mennesker her om 30 år?

Mest lest akkurat nå

 1. Filmet mens han kjørte i 230 kilometer i timen i Ryfast

 2. Ødelegger Høibo for UiS med denne omtalen?

 3. Hadia Tajik øydelegg for seg sjølv med dette bokomslaget

 4. Lervigs nye utestad tar natte­søvnen frå naboar: – Vil sjå på skjenke­reglane

 5. Legesenter i Gjesdal holder stengt etter fire smittetilfeller

 6. Marte (20) sa opp jobben og flyttet hjem for å pleie sin alvorlig syke pappa. Det fraråder Stavanger kommune

 1. Sandnes