• - Det er ingen som ønsker å legge om trafikken. Uansett hvordan snur og vender på det så vil det bli ulemper, men det må til, sier fagleder trafikk Arve Allan Simonsen i Stavanger kommune til høyre. Birk Rauch i Statens vegvesen til venstre. Bildet ble tatt i forbindelse med at Randabergveien ble stengt på grunn av første etappe av oppgradering av fylkesvei 446. Nå starter andre etappe av arbeidet.

Se opp for mer rushkø

Fra mandag og fram til 1. juni blir Randabergveien enveiskjørt, i verste fall helt stengt. — Vis hensyn, sier fagleder Arve Allan Simonsen i Stavanger kommune.