• Politimester Hans Vik er positiv til å hjelpe Oslo med bekjempelsen av overfallsvoldtektene. Her er han i Stavanger sentrum sist helg i prat med politiførstebetjentene Vidar Olsen, til venstre, og Stein Torjusen. Fredrik Refvem

Rogaland vil hjelpe Oslo

Politimester Hans Vik sender gjerne av gårde tjenestemenn fra Rogaland hvis det blir nødvendig.