• Fredrik Refvem

Språkfagene legges ned - kan gjenoppstå i juni

Styret ved UiS vedtok i dag at bachelor— og årsstudiene tysk, fransk og spansk legges ned i sin nåværende form.