• Cornelius Munkvik

Kulturhus, hotell eller rådhus?

På sine hjemmesider ber Klepp kommune sine innbyggere om hjelp. «Hva bør meieritomten i Kleppekrossen brukes til?»