Håper på rassikringsmidler i krisepakke

Rogaland satser på millioner til rassikring i regjeringens krisepakke som legges fram 26. januar.