• Mesteparten av volden i Stavanger, skjer i sentrum og sentrumsnære områder. Synlig politi i gatene, kan være noe av årsaken til antall voldssaker er redusert. Lars Idar Waage

Koselig by gir mindre vold

Volden i Stavanger sentrum har sunket drastisk etter at politiet og aktører i byen gikk sammen om å skape et triveligere miljø.