4713 nyfødte ved SUS

Økningen i antall fødte i Rogaland de siste årene er større enn innflyttingen skulle tilsi. Forklaringen er de gode tidene og kulturarven etter tidligere kristne vekkelser, mener sosiolog Erik Fossåskaret.